Donateurs

 

Op vrijdag 6 oktober 2023 wordt de donateursbijdrage voor 2023 geïncasseerd.

Hartelijk bedankt voor uw gift!

 

Hebt u vragen of opmerkingen over de donateursactie, neem contact met ons op via info@hismastersvoices.nl.